Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk reglement TSV

Iedere gymnast, trainer en bestuurslid wordt geacht om dit reglement te kennen en dit te respecteren!

 1. Lidmaatschap
  • Het INSCHRIJVINGSFORMULIER ontvangt u bij de eerste training van uw kind (2x proefles). Zorg ervoor dat het inschrijvingsformulier correct is ingevuld.
  • Geef het formulier volledig af en zorg dat het ondertekend is door de ouder(s)/verzorger(s) of het lid, indien meerderjarig!
  • Bij ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart U zich akkoord dat uw kind deelneemt aan de training, wedstrijden en activiteiten binnen TSV.
  • Bij de inschrijving dient u tevens het hokje op t formulier toestemming foto en film in te vullen, te ondertekenen en af te geven.(sommige docenten hebben een facebook formulier ook deze moet ingevuld worden)
  Opgelet: GEEN BETALING VAN CONTRIBUTIE = GEEN VERZEKERING.
 2. Toegankelijkheid
  • De zalen zijn enkel toegankelijk voor gymnasten en hun trainers.
  • Toeschouwers, ouder(s)/verzorger(s) worden in de zaal niet toegelaten, indien mogelijk kunnen zij kunnen plaatsnemen op de tribune .
  • Vanaf de tribune is contact met de trainers of sporters i.v.m. veiligheid niet toegestaan.
  • Overleg met de trainer is voor of na de les mogelijk.
 3. Trainers
  • In de zaal moeten de trainers de voorgeschreven trainerskleding dragen. Zo ben je duidelijk herkenbaar als trainer.
  • In de zaal mogen geen BUITEN sportschoenen gedragen worden of ze moeten alleen gebruikt worden voor het betreden van de zaal.
  • Afwezigheid dien je z.s.m. te melden bij de hoofdtrainer of trainer coördinator.
  • De trainer dient op tijd in de zaal aanwezig te zijn. Zij moeten op de hoogte zijn van hetgeen in het reglement staat en zich daaraan houden.
  • Plaats op het einde van de les alle gebruikte materialen terug op de aangeduide plaats.
  • De hoofdtrainer van de groep is verantwoordelijk voor de communicatie naar gymnasten en ouders.
  • Treedt respectvol en loyaal op ten opzichte van de club en haar leden.
  • Trainers dienen aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen. Indien dit niet mogelijk is geef je dat tijdig door.
  • Trainers nemen actief deel aan de activiteiten die de club organiseert. Dit is niet alleen de taak van een beperkt aantal trainers, vrijwilligers en bestuursleden.
  • Onthoud je van elke vorm van (macht)misbruik tegenover de jonge sporter, zowel fysiek als verbaal. Je bent op de hoogte van het veilig sportklimaat.
 4. Leden
  • De gymnasten dragen gepaste sportkleding. Dit kan zijn een turnpakje of T-shirt met broekje. Spijkerbroeken of broeken met ritsen is niet toegestaan i.v.m. beschadigen materiaal. De gymnasten betreden de zaal met schone sokken, turnschoentjes of blote voeten.
  • Leden dienen op tijd aanwezig zijn op de training. Indien je niet komt afmelden bij de trainer.
  • Uiterlijk 5 minuten na de les zijn de ouders weer verantwoordelijk voor hun kind.
  • Ga respectvol om met de spullen van TSV.
  • Gebruik de toestellen en spullen waar ze voor bedoeld zijn.
  • De douches niet zomaar zonder reden aanzetten.
  • Er wordt niet gevochten of op een andere manier aan elkaar gezeten.
  • We blijven van elkaars spullen af.
  • TSV is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van eigendommen van de leden
  • Vloeken en grof taalgebruik wordt niet getolereerd.
  • In de gangen lopen we rustig.
  • Tijdens binnenkomst of tijdens een pauze wordt er plaats genomen op de bankjes en niet op de toestellen ed…
  • Ga niet zonder reden rond rennen in de zaal omdat er gymnasten op dat moment bezig kunnen zijn met een oefening en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.
  • Tijdens de pauzes mag er op de aangegeven plaats iets worden gegeten of gedronken. De club ziet graag verantwoorde tussendoortjes. Energiedrankjes zijn verboden!
 5. Deelname wedstrijden
  • Selectie leden nemen deel aan KNGU-wedstrijden.,andere mogen deelnemen!
 • De trainers bepalen op gezette tijden (mbt inschrijving data sluiting) in welk niveau er wordt ingeschreven.
  • Tijdens wedstrijden/toernooien wordt er een wedstrijdturnpakje en trainingspak van TSV gedragen. Die worden aangeschaft door iom de ouder!
 • Wedstrijdpaspoort en deelname aan KNGU- wedstrijden komen voor rekening van de ouders.
  • Tijdens wedstrijden hebben ouders/verzorgers geen contact over het wedstrijdverloop met trainers of juryleden.
 1. Sieraden
  • Om veiligheidsredenen en om beschadigingen van het materiaal te vermijden wordt het dragen van sieraden/bandjes en uurwerken verboden in de zaal.
 2. Materiaal
  • Plaats gebruikte materialen steeds terug op de aangeduide plaatsen in de zaal.
  • Gebruik magnesium alleen boven de magnesiumbak.
  • Na de training wordt het magnesium rond de bakken en de toestellen opgeruimd.
 3. Orde, netheid en hygiëne
  • Sporttassen mogen in de hal op de bank geplaatst worden. Waardevolle voorwerpen kunnen gedurende de training op aangewezen plaats gelegd worden.
  • Eten en drinken mag alleen genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats. Neem etensresten mee naar huis of gooi ze weg.
  • Gooi papier en ander afval in de vuilnisbakken.
  • We laten de kleedkamer na het sporten netjes achter.

 

 1. Privacy
  • Ga altijd respectvol om met je collega sporters en met de ruimte waarin die zich bevindt.
  • Respecteer het recht op privacy, met name in de toiletten, kleedkamers en douches.
  • Het nemen van foto’s in de kleedkamers is niet toegestaan.
  • Moeders kleden hun zoon om in de meisjeskleedkamer, vaders kleden hun kind om in de jongenskleedkamer.
  • Dwing een minderjarige sporter nooit tot naaktheid, vb.: douchen voor of na de sport.
  • Maak geen seksueel getinte opmerkingen of grapjes als minderjarigen in de buurt zijn.
  • Vermijd kwetsende opmerkingen over lichamelijke kenmerken van jonge sporters.
  • Vermijd discriminatie en spottende opmerkingen in verband met seksuele voorkeuren.
  • Raak minderjarige sporters niet vaker aan dan nodig is. Beperk je tot functionele aanrakingen om sportieve instructies te geven, of om emotie en medeleven te tonen (vreugde, troost, bemoediging…), binnen de mate van wat welvoeglijk en in een bepaalde sport gangbaar is.
  • Kondig functionele aanrakingen (die met sportieve instructies te maken hebben) kort aan en geef de jonge sporter een ogenblik de gelegenheid om zich eventueel te verzetten. Dat verzet kan worden aangegeven via woorden of lichaamstaal. Kondig met name nieuwe of onverwachte aanrakingen aan. Bekende, aanvaarde functionele aanrakingen hoeven niet telkens opnieuw te worden aangekondigd.
  • Vermijd te allen tijde aanraking van de schaamstreek en vermijd ook zoveel mogelijk aanraking van de borsten en andere beladen of gevoelige zones zoals het achterwerk, het gezicht, de haren, binnenkant dijen, …
  • Vermijd alle aanrakingen, gebaren, opmerkingen of daden die verkeerd kunnen worden begrepen omdat ze dubbelzinnig, amoureus of seksueel getint zijn.
  • Een zoen of knuffel kan, maar seksuele handelingen horen nooit en nergens thuis in een sportomgeving, ook niet met wederzijdse toestemming, ook niet tussen leeftijdsgenoten.
  • Volwassenen mogen niet ingaan op signalen van minderjarigen die intimiteit willen met een volwassene.
 2. Veilig sportklimaat
  • TSV werkt met het veilig sportklimaat NOC*NSF/KNGU. Trainers en gymnasten zijn op de hoogte van dit beleid. Op de website, www.tsvhoogezand.nl onder het kopje “veilig sportklimaat” kunt u het beleid teruglezen.
 3. Aanspreekpersoon integriteit en verantwoordelijke voor ethiek
  • Bij problemen of klachten kunt u zich steeds wenden tot het bestuur van TSV. Alle meldingen worden met de meeste zorg en in alle anonimiteit behandeld.
  • Wanneer trainers, bestuursleden, leden of ouder(s)/verzorger(s) zich herhaaldelijk niet aan het huishoudelijk reglement houden behoudt TSV het recht om tot verwijdering van de club over te gaan.