Nieuw bestuur voor TSV Hoogezand

Hallo allemaal!

Natuurlijk wisten jullie het al: op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 2 november jl. heeft er een flinke bestuurswissel plaatsgevonden. Een flink aantal bestuursleden heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hoewel dat te betreuren is, kunnen we niet anders dan hun vertrek aanvaarden. Maar natuurlijk niet zonder ze nogmaals uitdrukkelijk en hartelijk te bedanken voor hun bijdragen aan het trampolinespringen in Midden-Groningen en omstreken. Bob, Natascha, Jacob, Ria, Janna, Tonny, maar ook Anja, Jolanda, allemaal ontzettend bedankt voor het geschenk van jullie tijd, passie en energie!

Gelukkig is er nog genoeg bestuur over en toegetreden om de komende jaren te blijven genieten van onze prachtige sport in Midden-Groningen. Erik van der Laan is voorlopig beschikbaar om de functie van Secretaris te combineren met de taken van de Contactpersoon Sportzaken die hij al vervulde. Tineke Korte is tijdens de ALV benoemd als Penningmeester, en ikzelf zal de komende vier jaar invulling geven aan de rol van Voorzitter. Daarnaast heeft Madeleine Eggermont de ledenadministratie overgenomen, is Jan Douwe Vonk nog steeds onze webmaster en vormen Helga Werkman en Ellen Vermeulen de commissie Facilitaire zaken. Ik heb een goed gevoel over en veel vertrouwen in deze groep vrijwilligers. Ik kijk er naar uit om er met jullie allemaal een geweldige tijd van te maken!

“Maar hoe gaan jullie dat doen?!” hoor ik je denken. Welnu. Tijdens een eerste bestuursvergadering hebben we lang gesproken over onze gezamenlijke waarden, prioriteiten en heel veel ideeën uitgewisseld. De komende tijd zullen jullie gestaag meer details horen over ons voorgenomen beleid, maar de kernpunten wil ik toch wel alvast met jullie delen. Alles wat het huidige bestuur de komende jaren besluit, zal als doel hebben te bevorderen:

een veilige sportomgeving

  • Wij staan voor veilige trainingen, veilig materiaal en de bescherming van fysieke en mentale integriteit.
  • Scholing van en open communicatie tussen leden, ouders, trainers, juryleden en het bestuur zijn de belangrijkste factoren in het garanderen van een veilige omgeving

een plezierige sfeer

  • Iedereen bij TSV, ja echt iedereen, komt bij TSV samen in eerste instantie op basis van plezier!
  • Het bestuur van TSV heeft als top prioriteit te zorgen dat alle aspecten van trampolinespringen in Hoogezand in de eerste plaats leuk, plezierig, gezellig zijn voor alle betrokkenen

een duurzaam sportklimaat

  • Alle beleid is erop gericht niet alleen vandaag voor de leden van waarde te zijn, maar ook op de lange termijn effecten heeft.
  • De begroting wordt gebaseerd op betrouwbare voorspelbare inkomsten; prestaties van sporters spelen voor de financiën van de club geen rol.

openheid en participatie

  • Vanzelfsprekend is het bestuur er om de belangen van de leden behartigen, en gehoor te geven aan hun wensen en grieven. Het huidige bestuur van TSV staat voor transparante communicatie, en mag altijd en overal door iedereen worden aangesproken op beleid en gedrag.
  • Het bestuur gaat actief op zoek naar de wensen en beleving van de leden, en streeft ernaar zoveel mogelijk dat te bieden waar de leden behoefte aan hebben.

Wat kunnen jullie op korte termijn van ons verwachten? In elk geval willen we zo snel mogelijk onderzoeken hoe jullie voelen bij het huidige reilen en zeilen binnen de vereniging, en iedereen de kans geven wensen en ideeën kenbaar te maken. Uit de vragenlijst die wij jullie zullen voorleggen kunnen misschien wat van onze frisse ideeën doorschemeren. We hopen op die manier in het nieuwe jaar voortvarend van start te kunnen gaan met onze en jullie ideeën!

Tot zover,

Roland Klein
Voorzitter TSV