Alle trampolinespringers TSV Hoogezand veroveren eremetaal op eerste plaatsingswedstrijd

Afgelopen zaterdag deden drie springers van TSV Hoogezand mee aan de eerste van vijf plaatsingswedstrijden voor het NK trampolinespringen dat in juni 2019 zal plaatsvinden. De wedstrijd was tevens één van twee kwalificatiemomenten voor het NK voor clubteams dat in december wordt gehouden. Anouk Dreijer, Manon Vonk en Daniël Blik deden bijzonder goede zaken voor hun teamkwalificatie en hun individuele plaatsing; ze kwamen alle drie met een medaille terug uit Alkmaar.

Daniël Blik doet mee in de klasse Junior/Senior Heren in de tweede divisie. Na een stabiele voorronde stond hij derde. Daniël heeft een beduidend moeilijkere oefening dan zijn concurrenten, maar die weten hem in netheid nog voor te blijven. In de finale sprong Daniël wederom een knappe oefening, en wist zijn positie daarmee te handhaven. Voor een eerste wedstrijd een resultaat om trots op te zijn.

Ook Manon Vonk en Anouk Dreijer kunnen tevreden terugkijken op hun eerste wedstrijd na de zomer. Anouk en Manon begonnen samen aan de leiding aan hun finale bij de senior dames tweede divisie. Anouk wist ook in de finale alle concurrenten van zich af te houden, Manon moest door eens iets mindere oefening één tegenstander laten passeren. Een overwinning en een derde plaats; veel beter hadden de dames het seizoen niet kunnen beginnen!

Ook als team deden Anouk Manon en Daniël het goed. Ook al waren ze maar met drie springers; omdat ze het alle drie zo goed deden leverde dat een prachtige tweede plaats op. Bij de volgende en tevens laatste plaatsingswedstrijd, gehouden 29 oktober in Heerenveen, zal het team zich gesterkt zien door Aniek Doorten. Die wetenschap, en de resultaten van afgelopen zaterdag, geven het team een goed uitzicht op het NK voor clubteams.

Springers TSV in de prijzen op NK

In het weekend van 23 en 24 juni 2018 was er een grote groep trampolinespringers van TSV Hoogezand actief op het NK Dutch Gymnastics in Ahoy Rotterdam.

Alle springers hebben zich van hun beste kant laten zien en een aantal van hen wist daarmee in de prijzen te vallen.

Individueel zijn dat; Brian Harms (1e plaats D jeugd jongens), Daniel Blik (2e plaats C junior/senior heren) en Julia Eggermont (3e plaats D jeugd meisjes).

Synchroon zijn dat; Aniek van der Laan/Sophie Heijes (2e plaats D jeugd meisjes), Jeanique Hoeve/Marijke Hessbusselaar (2e plaats C senior dames) en Ilse Donkerbroek/Manon Vonk (2e plaats B senior dames).

Als afsluiting van het seizoen volgt in juli nu nog alleen de clubkampioenschappen!

Nieuw bestuur voor TSV Hoogezand

Hallo allemaal!

Natuurlijk wisten jullie het al: op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 2 november jl. heeft er een flinke bestuurswissel plaatsgevonden. Een flink aantal bestuursleden heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hoewel dat te betreuren is, kunnen we niet anders dan hun vertrek aanvaarden. Maar natuurlijk niet zonder ze nogmaals uitdrukkelijk en hartelijk te bedanken voor hun bijdragen aan het trampolinespringen in Midden-Groningen en omstreken. Bob, Natascha, Jacob, Ria, Janna, Tonny, maar ook Anja, Jolanda, allemaal ontzettend bedankt voor het geschenk van jullie tijd, passie en energie!

Gelukkig is er nog genoeg bestuur over en toegetreden om de komende jaren te blijven genieten van onze prachtige sport in Midden-Groningen. Erik van der Laan is voorlopig beschikbaar om de functie van Secretaris te combineren met de taken van de Contactpersoon Sportzaken die hij al vervulde. Tineke Korte is tijdens de ALV benoemd als Penningmeester, en ikzelf zal de komende vier jaar invulling geven aan de rol van Voorzitter. Daarnaast heeft Madeleine Eggermont de ledenadministratie overgenomen, is Jan Douwe Vonk nog steeds onze webmaster en vormen Helga Werkman en Ellen Vermeulen de commissie Facilitaire zaken. Ik heb een goed gevoel over en veel vertrouwen in deze groep vrijwilligers. Ik kijk er naar uit om er met jullie allemaal een geweldige tijd van te maken!

“Maar hoe gaan jullie dat doen?!” hoor ik je denken. Welnu. Tijdens een eerste bestuursvergadering hebben we lang gesproken over onze gezamenlijke waarden, prioriteiten en heel veel ideeën uitgewisseld. De komende tijd zullen jullie gestaag meer details horen over ons voorgenomen beleid, maar de kernpunten wil ik toch wel alvast met jullie delen. Alles wat het huidige bestuur de komende jaren besluit, zal als doel hebben te bevorderen:

een veilige sportomgeving

  • Wij staan voor veilige trainingen, veilig materiaal en de bescherming van fysieke en mentale integriteit.
  • Scholing van en open communicatie tussen leden, ouders, trainers, juryleden en het bestuur zijn de belangrijkste factoren in het garanderen van een veilige omgeving

een plezierige sfeer

  • Iedereen bij TSV, ja echt iedereen, komt bij TSV samen in eerste instantie op basis van plezier!
  • Het bestuur van TSV heeft als top prioriteit te zorgen dat alle aspecten van trampolinespringen in Hoogezand in de eerste plaats leuk, plezierig, gezellig zijn voor alle betrokkenen

een duurzaam sportklimaat

  • Alle beleid is erop gericht niet alleen vandaag voor de leden van waarde te zijn, maar ook op de lange termijn effecten heeft.
  • De begroting wordt gebaseerd op betrouwbare voorspelbare inkomsten; prestaties van sporters spelen voor de financiën van de club geen rol.

openheid en participatie

  • Vanzelfsprekend is het bestuur er om de belangen van de leden behartigen, en gehoor te geven aan hun wensen en grieven. Het huidige bestuur van TSV staat voor transparante communicatie, en mag altijd en overal door iedereen worden aangesproken op beleid en gedrag.
  • Het bestuur gaat actief op zoek naar de wensen en beleving van de leden, en streeft ernaar zoveel mogelijk dat te bieden waar de leden behoefte aan hebben.

Wat kunnen jullie op korte termijn van ons verwachten? In elk geval willen we zo snel mogelijk onderzoeken hoe jullie voelen bij het huidige reilen en zeilen binnen de vereniging, en iedereen de kans geven wensen en ideeën kenbaar te maken. Uit de vragenlijst die wij jullie zullen voorleggen kunnen misschien wat van onze frisse ideeën doorschemeren. We hopen op die manier in het nieuwe jaar voortvarend van start te kunnen gaan met onze en jullie ideeën!

Tot zover,

Roland Klein
Voorzitter TSV